EE

EE

Algatus Ukraina Heaks! (Movement called For Ukraine!)

ukrainaheaks.ee

Aadressil https://www.ukrainaheaks.ee võid leida värsket infot selle kohta, millist abi hetkel kõige enam vajatakse.

Ukraina heaks! on kolme Eesti vabaühenduse algatus Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks. Kampaania kodulehelt leiab MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse tegevused, fotomaterjali ja annetuskontosid (https://www.facebook.com/ukrainaheaks).

Annetusi saab teha pangaülekandega järgnevatele kontodele:

MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223

MTÜ Mondo, EE491010220099409013

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, EE401010220229090221

Avatud on ka annetustelefonid:

Eesti Pagulasabi:

Helistades 9003801 annetad 5 eurot

Helistades 9003802 annetad 10 eurot

Helistades 9003803 annetad 50 eurot

Mondo:

Helistades 9000380 annetad 5 eurot

Helistades 9000381 annetad 10 eurot

Helistades 9000382 annetad 50 eurot

Transpordiabi (Ukraina piirilt Eestisse, Eestist Ukraina piirile)

[email protected] või [email protected]

Pagulasabi (Helping refugees)

https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine

Eesti Pagulasabi pakub tugiteenuseid rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis ja humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele väljaspool. Nad on üks olulisematest kompetentsikeskustest rände ja lõimumise teemal.

MTÜ Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council

Lai 30, Tartu, Estonia

Liivalaia 28, Tallinn, Estonia

[email protected]

Telefon: +372 5665 9118

Facebook: fb.com/pagulasabi

Rahaline annetus

Pangaülekandega: sobivas suuruses ülekande saab teha MTÜ Eesti Pagulasabi annetuskontole SEB pangas: EE791010220258852223

Pangalinkide kaudu: SEB, Swedbank, LHV ja Paypal pangalingid on leitavad annetuslehelt ja Ukraina heaks kampaanialehelt

Annetustelefonide kaudu: Tele2, Telia ja Elisa kliendid saavad annetada annetustelefonide kaudu: 9003801 (5 EUR), 9003802 (10 EUR), 9003803 (50 EUR)

Annetusi kasutame humanitaarabi pakkumiseks Ukrainas ja Eestisse jõudvate ukrainlaste toetamiseks.

Elu- ja töökohtade, muude teenuste pakkumine

Kogume heade inimeste ja ettevõtete ajutiste või püsivate elukohtade, töökohtade ja muude teenuste pakkumisi, mille palume edastada meie kodulehel oleva "Paku abi" vormi kaudu (https://www.pagulasabi.ee/paku-abi). Palun kirjelda võimalikult täpselt, mida ja mis tingimustel pakud. Täida pakkumisvorm!

Vabatahtlik tegevus

Kui soovid meid aidata vabatahtlikuna, palun pane end kirja meie kodulehel oleva "Tule vabatahtlikuks" vormi kaudu (https://www.pagulasabi.ee/tule-vabatahtlikuks).

Kontaktide jagamine

Hetkel korraldame evakuatsioonibusse Ukraina-Poola piirilt. Kui tunned ukrainlasi, kellel on Eestiga olemasolevad sidemed ja kes soovivad sõja eest Eestisse pakku jõuda, siis palun jaga infot e-mailil [email protected].

Kui Sul on sugulane või lähedane, kes vajab abi, siis palume võimalikult kiiresti ühendust võtta busside koordinaatoritega. Palume mõistvat suhtumist, et olud piiril võivad muutuda, mistõttu võib muutuda ka busside asukoht. Kõige täpsema info saamiseks helistada palun koordinaatoritele:

Sergei, +37253912988, +380669209454

Kristjan, +372 5344 1811

Sander, +372 5662 1285

Busside logistika on pidevas muutuses ja jooksvat infot tuleb koguaeg peale.Kui su lähedased on jõudmas Poola-Ukraina piirile, ükskõik millisesse piiripunkti, ning nad vajavad transporti Eestisse, palun kirjuta [email protected].

Majutus

Kui sul on võimalik pakkuda abi sõjapõgenike majutamisel, siis oma abi saad pakkuda kirjutades [email protected]

Tahad panustada vabatahtlikuna

Anna endast märku kirjutades [email protected]

Loomade aitamine

Ülekandeid saab teha Eestimaa Loomakaitse Liidu pangakontole:

Selgitus: Ukraina loomadele

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE642200221073502589

Eesti Loomakaitse Liit on teinud ka annetusalgatuse “Ma armastan aidata” keskkonnas Kiievi lähedal asuva varjupaiga SOS Animal Shelter Kiev toetuseks. Annetusalgatust saad toetada siin. (https://www.armastanaidata.ee/algatus/aitame-ukraina-loomi)

Lisaks saab vaadata ka üle-euroopalise loomakaitseorganisatsiooni Eurogroup for Animals lehel, kus on toodud välja veel mõned organisatsioonid, kellele annetada. Näiteks on seal Rumeenia loomade varjupaigad, kuhu võetakse vastu Ukrainast päästetud abivajavad loomad.

Paku loomadele elupaika

Põllumajandus- ja toiduamet teatas ka, et Eesti on leevendanud Ukraina sõjapõgenikega kaasa võetud lemmikloomade nõudeid. Nõuded leevenesid eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit. Lemmiklooma peetakse Eesti piiril kinni vaid juhul, kui loomal esinevad nakkushaigustele viitavad kliinilised sümptomid või kui looma tervis on ohus. Juhul, kui nõuetele mittevastava lemmiklooma sihtriik on Eesti, jääb loom PTA järelevalve alla. PTA määrab vajadusel nii looma isolatsiooni tingimused kui selleks ettenähtud aja.

Nii mõnigi põgenik Ukrainast võib Eestisse jõuda oma lemmikloomaga. Kui sul on võimalus pakkuda elupaika, kuhu ka loomad on oodatud, anna sellest teada Eesti Pagulasabile läbi nende kodulehel oleva ankeedi.

Toit ja ravi

Erinevad loomadega tegelevad organisatsioonid Eestis on asunud ulatama abikätt. Näiteks Loomapäästegrupp tagab Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenike lemmikloomadele tasuta toiduabi ja katab vajadusel ravikulud. Nad on valmis ka jooksvalt lahendama teisi loomadega seotud probleeme.

Nendega saab ühendust lühinumbril 1414 ja: +372 53603604 ja kirja teel: [email protected].

Lisaks jagab organisatsioon Loomus infot erinevate uudiste ja võimaluste kohta selle postituse all.

Sõjas vigastatute aitamine

Riigikaitse edendamise sihtasutus kogub annetusi, et toetada Ukraina sõjas kannatada saanud ukrainlaste ravi Eestis või liitlaste juures.

Kaitseministeeriumi ja Kaubandus- ja tööstuskoja asutatud Riigikaitse Edendamise Sihtasutus on koostöös Eesti reservohvitseride koguga algatanud heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides.

Ukrainas kannatanuid on Eesti kaitseväe tervisekeskusesse taastusravile toodud juba varasemalt, kuid seoses aktiivse sõjategevusega Ukrainas on paratamatu kannatanute hulga kasvamine, teatas sihtasutus. Sihtasutus toetab läbi tehtud annetuste nende isikute ravi, keda on võimalik transportida Eesti või liitlasriikide raviasutustesse, ning kellele saab pakkuda meditsiinilist abi, mida on kohapealset olukorda arvestades seal keeruline osutada.

Kaitseminister Kalle Laanet kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema. "Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi Eestis ja liitlasriikides saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Läbi heategevuskampaania saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal," kirjeldas Laanet.

KUIDAS ANNETADA?

Annetustelefonile helistades

Helistades 900 5380 annetad 5 €

Helistades 900 2380 annetad 25 €

Pangaülekandega, sihtotstarbeliselt loodud kontole

Makse saaja: RIIGIKAITSE EDENDAMISE SA

Swedbank: EE162200221078603616

Selgitus: Toetus Ukrainale

Juriidilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale"

Füüsilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale" ning juhul kui soovitakse tulumaksu tagastamist, tuleb lisada ka isiku nimi, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukood

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“

Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman: „Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks, ning toetus, mida saame pakkuda läbi haavatutele ravi võimaldamisega, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,

Veel erinevaid initsiatiive

English:

Movement “For Ukraine!” – https://www.ukrainaheaks.ee/

At https://www.ukrainaheaks.com you can find up-to-date information on what help is most needed at the moment.

For Ukraine! is an initiative of three Estonian NGOs to help the population close to the Ukrainian front and other vulnerable groups. On the website of the campaign, you can find the activities, photo material and donation accounts of MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo and MTÜ Ukraina Kultuurikeskus (https://www.facebook.com/ukrainaheaks).

Donations can be made by bank transfer to the following accounts:

MTÜ Eesti Pagulasabi, EE791010220258852223

MTÜ Mondo, EE491010220099409013

NGO Ukrainian Cultural Center, EE401010220229090221

Donation phones are also open:

Estonian Refugee Aid:

By calling 9003801 you donate 5 euros

By calling 9003802 you donate 10 euros

By calling 9003803 you donate 50 euros

Mondo:

By calling 9000380 you donate 5 euros

By calling 9000381 you donate 10 euros

By calling 9000382 you donate 50 euros

Transport assistance (from the Ukrainian border to Estonia, from Estonia to the Ukrainian border) [email protected]  or [email protected]

Helping refugees – https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine

Estonian Refugee Aid (Eesti Pagulasabi) provides support services to beneficiaries of international protection in Estonia and humanitarian aid to people who have fled their homes. They are one of the most important centers of excellence for migration and integration.

MTÜ Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council

Lai 30, Tartu, Estonia

Liivalaia 28, Tallinn, Estonia

[email protected]

Phone: +372 5665 9118

Facebook: fb.com/pagulasabi

Financial donation

By bank transfer: a transfer of a suitable size can be made to the account of MTÜ Eesti Pagulasabi in SEB bank: EE791010220258852223

Via bank links: SEB, Swedbank, LHV and Paypal bank links can be found on the donation page and on the campaign page for Ukraine

Through donation telephones: Tele2, Telia and Elisa customers can donate via donation telephones: 9003801 (5 EUR), 9003802 (10 EUR), 9003803 (50 EUR)

We use donations to provide humanitarian aid to support Ukraine and Ukrainians arriving in Estonia.

Provision of housing, employment and other services

We collect offers of temporary or permanent residences, jobs and other services for people and companies, which we ask you to submit via the "Offer help" form on our website (https://www.pagulasabi.ee/paku-abi). Please describe as precisely as possible what you offer and under what conditions. Fill in the offer form!

Volunteering

If you want to help us as a volunteer, please register via the "Become a volunteer" form on our website (https://www.pagulasabi.ee/tule-vabatahtlikuks).

Sharing contacts

We are currently organizing evacuation buses from the Ukrainian-Polish border. If you know Ukrainians who have existing ties with Estonia and who want to flee to Estonia from the war, please share information by email [email protected].

If you have a relative or loved one who needs help, please contact the bus coordinators as soon as possible. We ask for your understanding that the conditions at the border may change, which may also change the location of the buses. For the most detailed information, please call the coordinators:

Sergei, +37253912988, +380669209454

Kristjan, +372 5344 1811

Sander, +372 5662 1285

The logistics of buses are constantly changing and current information is coming all the time. If your loved ones are coming to the Polish-Ukrainian border, to any border point and they need transport to Estonia, please write to [email protected].

Accommodation

If you can offer help in accommodating war refugees, you can offer your help by writing to [email protected].

Volunteering

If you want to volunteer, apply by writing to [email protected] – Estonian Red Cross

Helping animals

Transfers can be made to the bank account of the Estonian Society for Animal Welfare:

Explanation: For Ukrainian animals

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE642200221073502589

The Estonian Society for Animal Welfare has also launched a donation initiative “I love to help” in support of the SOS Animal Shelter Kiev shelter near Kiev. You can support the donation initiative here. (https://www.armastanaidata.ee/algatus/aitame-ukraina-loomi)

You can also check out the Eurogroup for Animals page, which lists some other organizations to donate to. For example, there are animal shelters in Romania that take in animals rescued from Ukraine.

Provide housing for the animals

The Estonian Agriculture and Food Board also announced that Estonia has relaxed the requirements for pets taken with Ukrainian war refugees. The requirements were relaxed in particular for dogs, cats and ferrets that do not meet one or more veterinary requirements, provided that the pet owner notifies the Agriculture and Food Authority (PTA) and the Tax and Customs Board. A pet is detained at the Estonian border only if the animal has clinical symptoms indicating an infectious disease or if the animal's health is endangered. If the country of destination of a non-compliant pet is Estonia, the animal will remain under the supervision of the PTA. If necessary, the PTA will determine both the isolation conditions of the animal and the time allowed for this purpose.

To conclude, refugees from Ukraine can come to Estonia with their pets. If you have the opportunity to offer a habitat where the animals are welcome, let Estonian Refugee Aid know about it through the form on their website.

Food and treatment

Various animal organizations in Estonia have started to lend a helping hand. For example, the Animal Rescue Group provides free food aid to pets of Ukrainian war refugees who have arrived in Estonia and cover their medical expenses if necessary. They are also ready to solve other animal problems on an ongoing basis.

They can be contacted on the short number 1414 and: +372 53603604 and by letter: [email protected]

In addition, the organization Loomus shares information about various news and opportunities under this post.

Helping those who are wounded in war

The National Defense Promotion Foundation collects donations to support the treatment of Ukrainians wounded in the current war situation in Ukraine. This includes also when wounded people are transported to any of the Estonian hospitals.

The National Defense Promotion Foundation, established by the Ministry of Defense and the Chamber of Commerce and Industry, has launched a charitable donation campaign in cooperation with the Estonian Reserve Officers' Association to support the treatment of victims of the Ukrainian war in Estonia or other allied countries.

Victims in Ukraine have been brought to the Estonian Defense Forces Health Center for rehabilitation treatment before, but due to military activity in Ukraine, an increase in the number of victims is inevitable, the foundation announced. Through donations, the foundation supports the treatment of persons who can be transported to medical institutions in Estonia or allied countries and who can be provided with medical care that is difficult to provide there given the local situation.

HOW TO DONATE?

By calling the donation phone

By calling 900 5380 you donate 5 €

By calling 900 2380 you donate 25 €

By bank transfer to a dedicated account

Payee: NATIONAL DEFENSE PROMOTION SA

Swedbank: EE162200221078603616

Explanation: Support for Ukraine

Legal entities should indicate in the explanation "support for Ukraine"

Natural persons should indicate "support to Ukraine" in the explanation and, if an income tax refund is requested, the name of the person for whom the donation is made and the personal identification code of the donor.

More initiatives